Rygestop

Rygestop rådgivning

Det vigtigste element for et vellykket rygestop er den mentale forberedelse inden det endelige og vedholdende rygestop. Det handler om at være klædt på til at undgå at falde tilbage.

Med et rygestopkursus får du:

  • Et individuelt planlagt rygestopkursus hvor der tages udgangspunkt i dine behov
  • Individuelle samtaler og rådgivning, så motivationen og paratheden til et totalt rygestop styrkes
  • Der gives eventuelt øreakupunktur, zoneterapi, afspændingsvejledning og aktuelle kostråd
  • 4 – 5 samtaler af ca. 30 min. hvor der støttes op i alle rygestoppets faser (over 4-5 uger)
  • Der gives en orientering om rygestopmetoder, abstinenshåndtering og risikosituationer for at undgå tilbagefald
  • Eventuel opfølgning kan aftales efter rygestoppet med fokus på de krops- og helbredsmæssige forandringer, der kan ske under og efter afvænningen

Jeg er uddannet Individuel Rygestop Vejleder gennem Kræftens bekæmpelse og følger deres anbefalinger.

Rygestop med permanåle

Efter Raphaêl Nogiers system sætter jeg nåle i øret ved hjælp af anvendelsen af en elektrisk punktsøger. Opfølgende anbefales at aktivere nålene med en lille magnet de følgende dage eller uger. Måske skal der bare en behandling til. Det kan kun bedømmes ud fra indivividuel samtale og punksøgning. Under alle omstændigheder følges der op på resultaterne og hjælp og gode råd gives.

Rygestop med Laser

Som udgangspunkt følges metoden fra Rygestop med nåle, men behandlingen foretages uden nåle, men med en Power Laser. Der anbefales lidt oftere behandling end med nåle.

Ring endelig og bliv motiveret til at foretage den endelige beslutning