Samtykkeerklæring

Undertegnede er informeret om hvilke oplysninger, der journalføres og opbevares og til hvilket formål, og giver tilladelse til, at oplysningerne må opbevares og anvendes af Linda Højlund Nielsen. For yderligere information kan du downloade samtykkeerklæringen herunder

Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. § 31, indsigelse, jf. § 35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. § 37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin tilladelse/samtykke tilbage, jf. § 38.

For yderligere oplysning henvises til www.datatilsynet.dk.